Črne točke

Učenci so v mesecu marcu opazovali in popisali  »ČRNE TOČKE« mesta Tržič in njegove bližnje okolice. Kot črne točke so opredeljena nedovoljena odlagališča različnih odpadkov (opeka, bela tehnika, organski odpadki…), pasji iztrebki, povožene živali in onesnažena voda....