Mentorica: Nevenka Vevar

Namen delavnice je bila predstavitev seminarskih nalog, referatov in plakatov, ki so jih učenci 6. razredov predstavili učencem 7. razredov.
S pomočjo različnih zgodovinskih virov (materialnih, pisnih, ustnih) oz. literature so učenci pri pouku zgodovine v okviru izbirne teme KULTURNA DEDIŠČINA raziskovali kulturno dediščino svojega kraja in jo odlično predstavili v sliki in besedi v svojih izdelkih. S tem so dosegli naslednje cilje:
– opis primerov naravne in kulturne dediščine,
– opis pomena ohranjanja kulturne dediščine na primerih iz krajevne zgodovine,
– oblikovanje svojega načrta za ohranitev izbranega kulturnozgodovinskega spomenika iz domačega kraja,
– opis najbolj znanih šeg in navad na primerih iz krajevne zgodovine,
– predstavitev domačih obrti,
– predstavitev tipičnih tržiških jedi in primerjava načina prehranjevanja nekoč in danes.

Predstavitev seminarskih nalog učencev 6. razredov učencem 7. razredov
Foto: Nevenka Vevar, prof.

dediscina01 dediscina02 dediscina03 dediscina04 dediscina05 dediscina06 dediscina08 dediscina97

(Skupno 254 obiskov, današnjih obiskov 1)